Algemene Voorwaarden CoolComMotion

Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT-Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Dit zijn Algemene Voorwaarden opgesteld door Branchevereniging ICT-Office. ICT-Office behartigt de belangen van IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland.

Wij houden van helderheid en hebben daarom bewust gekozen deze voorwaarden te hanteren. Deze voorwaarden worden veelgebruikt door ICT bedrijven en internetbureaus, zijn helder, conform de wet en bevatten geen "rare" clausules. De modules die voor onze producten en diensten van toepassing zijn, kun je hieronder downloaden:

 

 

 

 

 

© CoolComMotion, internetbureau Arnhem - Algemene Voorwaarden

Scroll naar boven